Finansiere egenkapital med lånte midler

Drømmen om egen bolig ble brått vanskeligere for svært mange nordmenn da regjeringen skjerpet lånekravene fra 1. januar 2017. Det fikk ikke bare en innvirkning på boligmarkedet, men gjør også at mange nok må se frem mot flere år med leie fremfor eie. Egenkapitalkravet ble dog uforandret, og fortsatt er regelen at man må ha minst 15 prosent av boligens kjøpesum i egenkapital. Spørsmålet blir da – er det mulig å søke om lån til egenkapital?

Flere alternativer du kan velge mellom

Man må faktisk ikke spare i årevis for å skrape sammen den egenkapitalen man trenger for å kjøpe bolig. Det mest åpenbare alternativet, som naturligvis ikke er aktuelt for alle, er å spørre foreldre om hjelp. De kan stille som kausjonister for den manglende egenkapitalen, og da behøver man ikke å låne. Men for de som ikke har pengesterke foreldre som kan hjelpe, så finnes det andre løsninger.

Et alternativ kan være å søke om et startlån fra den kommunen du bor i. Søknadsbunken her er dog nokså stor, og man slipper neppe igjennom med mindre man har en godt begrunnet søknad. Allikevel er det verdt et forsøk, for dette er absolutt en rimelig løsning.

Forbrukslån som nødløsning

En lettvint løsning for deg som vil inn på boligmarkedet så fort som mulig, er å ta opp et forbrukslån til egenkapitalen. Mange nordmenn har valgt denne løsningen til tross for de fallgruvene som følger med. Trenger man for eksempel 300 000 kroner i egenkapital, men har man kun spart opp halvparten. Det er likevel en løsning som ikke anbefales på noen som helst måte.

Naturligvis vil lånet koste deg en del kroner ekstra i renter og gebyrer, men når boligen stiger i verdi og man jevnlig betaler ned avdrag på lånet, så vil du fort kunne gå i pluss uansett. Etter ett til to år vil du kunne refinansiere boliglånet ditt, og da «bake inn» forbrukslånet sammen med resten av lånet. Og vipps, du var inne på boligmarkedet!

Mange mulige fallgruver

Hvis man tar opp lån til egenkapital, så er det mange potensielle fallgruver. Den største er at man ikke tar høyde for den ekstrautgiften man får til dette lånet. For mange vil det være vanskelig nok å måtte betale renter og avdrag på boliglånet i seg selv, og det siste man da trenger er et forbrukslån i tillegg.

Skal man løse egenkapitalkravet på denne måten krever det altså disiplin og god planlegging. Kjenner man seg igjen i sistnevnte beskrivelse, så er det absolutt en akseptabel løsning. Hvis ikke, så bør man styre unna forbrukslånet som egenkapital.